Annelotte Scholten Coaching, Zwolle

Zorg goed voor jezelf, want jouw belangrijkste relatie, is die met jezelf.
- Annelotte Scholten, Zwolle

Leven en werken vanuit jouw eigen uniekheid. Wil je leven en werken vanuit je eigen unieke kracht? Ontdekken en beslissingen nemen vanuit jezelf? Ik begeleid je naar een leven vanuit jouw eigen uniekheid. Jouw fundament. Persoonlijk én professioneel. Ontdek je persoonlijke kracht bij Annelotte Scholten Coaching Zwolle.

Vraag Annelotte Scholten Coaching Zwolle voor:

Voel je dat je vastloopt? In je werk of thuis? Weet je dat er méér in je zit, maar kom je er niet bij? Ik help je (terug) naar je kern. Jouw kracht.

Bekijk mijn aanbod

Als ondernemer is de juiste balans de voorwaarde voor je succes. Ik coach je naar jouw juiste cadans. Passend bij jou, succesvol voor jouw business.

Bekijk mijn aanbod

Medewerkers die in hun kracht staan, hebben positieve impact. Ik empower jou, je team én de organisatie. Vanuit potentieel en talent.

Bekijk mijn aanbod

ORGANISATIES
PERSOONLIJK

Vitaliteit, het trend woord van de afgelopen jaren. Maar wat betekent vitaliteit voor organisaties en haar medewerkers? Welk probleem lost vitaliteit eigenlijk op als je hier als organisatie aandacht aan schenkt?

Mijn gedachtengoed over vitaliteit staat gelijk aan een gezond werkklimaat in combinatie met alignment tussen de talenten van de medewerkers en de werkzaamheden die voortkomen uit de behoefte van het organisatie domein.

Wat betekent dat medewerkers die in hun kracht staan bijdragen aan het succes van de organisatie.

Mijn missie is om de bevlogenheid te verhogen van de medewerkers door de focus te verleggen van preventief & curatief naar talentontwikkeling & vitaliteitscoaching. En het vergroten van het speelveld, durf te vernieuwen en te blijven ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

Hierdoor is mijn aanpak is exclusief en op maat, ontwikkeld vanuit positieve psychologie en empowerment. Om medewerkers als individu, maar ook in teamverband te laten nadenken over hun talent en vitaliteit. Empowerment vanuit positieve eigenschappen, drijfveren, potentieel en talent. Succes gegarandeerd.

Vitaliteitscoaching voor werkend Nederland

Meer vitaliteit voor werkend Nederland

Meer vitaliteit voor werkend Nederland

Individueel | Live & Online | Nederland

Individuele vitaliteitscoaching helpt medewerkers om inzicht te krijgen in hun eigen vitaliteit om te leven en werken vanuit hun uniekheid en kracht.  Waardoor zij meer bijdragen aan het succes van de organisatie. 

V.a. € 1100,- exclusief BTW. 

Meer informatie


Voor wie is vitaliteitcoaching geschikt?
Voor werkend Nederland.
De coaching kan preventief als amplitief worden ingezet.

Waar bestaat de begeleiding uit?
Het doel van vitaliteitscoaching is om de medewerker te begeleiden te leven naar eigen uniekheid, zodat de medewerker leeft vanuit het lichaam, hart, kracht en zingeving.
Het traject bestaat uit:
* Een intake gesprek.
* Minimaal 4 live sessies. Het aantal gesprekken hangt af van de hulpvraag.
* Thuiswerkopdrachten.
* Vragenlijsten.
* Vitaliteit modules.

Hoe lang duurt de begeleiding:
Het traject van de coaching duurt gemiddeld tussen de 8 en 12 weken. De coachgesprekken duren 60 minuten per sessie. Het is mogelijk om de sessies in het Engels te doen.

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
De coaching vindt plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online worden aangeboden.

Wat levert het op voor de medewerker?
* Meer zelfinzicht
* Meer vertrouwen
* Meer motivatie
* Meer energie
* Meer veerkracht
* Meer zelfliefde
* Meer persoonlijk leiderschap en eigenaarschap

Omschrijving:
Verhoog bevlogenheid van de medewerkers door de focus te verleggen van verzuim naar talentontwikkeling & vitaliteitscoaching. Vanuit positieve psychologie en empowerment. Mijn missie om hierin het verschil te maken voor werkend Nederland. Reduceer hierdoor verzuim en je verhoogt de inzetbaarheid en de productiviteit van de medewerkers.

Om medewerkers als individu, maar ook in teamverband te laten nadenken over hun talent en vitaliteit. Met als doel de organisatie te laten stromen met bruisende energie.

Het organisatiedomein is in alignment tussen strategie en gedrag. De organisatie heeft een werkklimaat gecreëerd waar medewerkers werken met een talentgerichte benadering waarmee het maximale potentieel van de mens wordt gestimuleerd.

Stel eens voor als iedereen leeft en werkt vanuit bevlogenheid? En daardoor leeft en werkt vanuit zijn of haar uniekheid.

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Focus op talent en potentieel

Individueel & Groep | Live & Online | Nederland

Talentontwikkeling met de TMA methode helpt medewerkers om inzicht te krijgen in hun eigen drijfveren en talenten. Het uitgangspunt is een talentgerichte benadering, waarmee het maximale potentieel van de mens wordt gestimuleerd. 

V.a. € 600,- exclusief BTW. 

Meer informatie


Voor wie is de Talenten Motivatie Analyse geschikt?

Voor werkend Nederland. De TMA methode kan worden ingezet voor:
* Werving en selectie
* Cultuur (kernwaarden)
* Onboarding
* Ontwikkelgesprekken

Waar bestaat de begeleiding uit?
Het doel van de talenten motivatie analyse is om de medewerker inzicht te geven in zijn of haar eigen drijfveren en talenten. Zodat de medewerker meer kan werken vanuit talent en potentieel ofwel bevlogenheid.
Het traject bestaat uit:
* Een vragenlijst
* 1 live sessie. Het aantal gesprekken hangt af van de hulpvraag
* 1 analyse

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode brengt 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart. De TMA is gebaseerd op positieve psychologie.

Hoe lang duurt de begeleiding:
Het coachgesprek duurt 120 minuten. Het is mogelijk om de sessies in het Engels te doen.

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
De coaching vindt plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online worden aangeboden.

Wat levert het op voor de medewerker?
* Meer zelfinzicht in drijfveren, talenten en competenties
* Meer zelfinzicht in eigen motivatie
* Meer zelfinzicht in het ontwikkelpotentieel
* Een positief effect op persoonlijk leiderschap
* Het verhoogt duurzame inzetbaarheid. 

Talentontwikkeling geeft inzicht in de relatie tussen talenten en competenties, tussen mens en organisatie. Tot slot vormen de talenten en de competenties samen het gedrag. Het stimuleert persoonlijke ontwikkeling en groei voor de medewerker.

Omschrijving:
Verhoog bevlogenheid van de medewerkers door de focus te verleggen van verzuim naar talentontwikkeling & vitaliteitscoaching. Vanuit positieve psychologie en empowerment. Mijn missie om hierin het verschil te maken voor werkend Nederland. Reduceer hierdoor verzuim en je verhoogt de inzetbaarheid en de productiviteit van de medewerkers.

Om medewerkers als individu, maar ook in teamverband te laten nadenken over hun talent en vitaliteit. Met als doel de organisatie te laten stromen met bruisende energie.

Het organisatiedomein is in alignment tussen strategie en gedrag. De organisatie heeft een werkklimaat gecreëerd waar medewerkers werken met een talentgerichte benadering waarmee het maximale potentieel van de mens wordt gestimuleerd.

Stel eens voor een organisatie waarbij men werkt vanuit talent en positieve psychologie. Welke impact zou dat hebben op verzuim, inzetbaarheid en het resultaat?

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Advies in vitaliteit

Organisatie | Live & Online | Nederland

Advies in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.
In 9 stappen naar een bevlogen en energieke organisatie. Met de focus op een talentgerichte aanpak en een cultuur van vertrouwen & bevlogenheid, succes gegarandeerd.

Op basis van een offerte.

Meer informatie


Voor wie is dit advies geschikt?

Voor elke organisatie die de focus wil verleggen van verzuim naar inzetbaarheid & talentontwikkeling en durft in te zetten op vitaliteitscoaching.

Waar bestaat het advies en begeleiding uit?
Het traject bestaat uit:

1. Op maat een plan van aanpak maken door middel van de:
De inventarisatiefase: het verhelderen van de behoefte middels de BOB methode. (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming).
2. Samen de 9 stappen voor succes formuleren en definiëren in een tijdlijn:

 1. Koers op ambitie en een gezamenlijke missie
 2. Creëer een hiërarchie van doelen
 3. Zorg voor een energiek werkklimaat
 4. Breng talent in kaart
 5. Verhelder talent binnen teams
 6. Creëer alignment tussen de doelen en talenten
 7. Investeer in persoonlijke leiderschap
 8. Investeer in leiderschapstrajecten
 9. Investeer in ontwikkelgesprekken met perspectief

Hoe lang duurt de begeleiding:
Afhankelijk van de vraag en de behoefte.

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
Het advies kan op locatie en online (hybride) worden uitgevoerd.

Wat levert het op voor de organisatie?
* Gezond gedachtengoed
* Vitaal en energie werkklimaat
* Reductie op verzuim
* Productiviteit verhogend
* Duurzame inzetbaarheid
* Betere resultaten

Omschrijving:
Stel eens voor dat iedereen binnen de organisatie zich verantwoordelijk voelt voor de missie van de organisatie. Dat een ieder helder heeft wat zijn of haar unieke bijdrage is vanuit zijn of haar talent. Medewerkers met een duidelijke taak en bevlogenheid creëren een positieve beweging. Stuur daarnaast op een samenwerking vanuit een multidisciplinaire aanpak. Zodat er stimulans is om met elkaar nog meer succes te behalen. Medewerkers die zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid en impact en samen gaan voor het beste resultaat. Welk effect zou er ontstaan?

Ook deze stappen doorlopen? En koersen op succes? 

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Persoonlijk leiderschap

Groep | Live & Online | Nederland

Het groepstraject waarbij de focus ligt op persoonlijk leiderschap vanuit een holistische blik. Een talentgerichte benadering waarmee het oneindige potentieel van de medewerkers wordt gestimuleerd. 

Op basis van offerte

Meer informatie


Voor wie is dit groepstraject in persoonlijk leiderschap geschikt?
Voor werkend Nederland.
En met name voor de high potentials en de high performers van de organisatie. Zij die nog meer willen en kunnen betekenen. Dit zijn de gamechangers die het verschil maken. Stel eens voor, een organisatie waarvan alle medewerkers in hun kracht staan en daardoor bevlogen bijdragen aan het succes van de organisatie. Hierdoor wordt verzuim gereduceerd en productiviteit verhoogt. De verandering is de focus verleggen van curatief naar een amplitieve benadering. Van controle naar talentontwikkeling & vitaliteitscoaching. En dat begint bij persoonlijk leiderschap. 

Waar bestaat de begeleiding uit?
Het is een programma ontwikkelt voor persoonlijke transformatie en persoonlijk leiderschap. Het maakt inzichtelijk wat hem of haar uniek maakt zodat hij of zij werkt vanuit passie en bevlogenheid.
Check de journey hier.

Mijn aanpak is exclusief en op maat, ontwikkeld vanuit positieve psychologie en empowerment. Het lemniscaat van vitaal coachen is mijn werkvorm. En aanvullend de medewerkers als individu, maar ook in teamverband te laten nadenken over hun talent en vitaliteit. 

Hoe lang duurt de begeleiding:
Dit traject duurt ongeveer een jaar. Op maat af stemmen naar de unieke behoefte van de organisatie. 

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
Incompany, externe locatie en online is mogelijk. 

Wat levert persoonlijk leiderschap op?
√ Vindt purpose: synergie tussen jezelf, de organisatie en maatschappij. 
√ Vergroot de impact in de samenwerking en/of organisatie.
√ Meer bewustwording, zelfvertrouwen en energie. 
√ Gaat de medewerker zelfbewust aan de slag met gedrag dat echt werkt. 

Omschrijving:
Dit is een groepstraject waarbij de focus ligt op persoonlijk leiderschap vanuit een holistische blik.
Een talentgerichte benadering waarmee het oneindige potentieel van de medewerkers wordt gestimuleerd. Het maakt inzichtelijk wat hem of haar uniek maakt zodat hij of zij werkt vanuit passie en bevlogenheid.

Het is een programma ontwikkelt voor persoonlijke transformatie en persoonlijk leiderschap. Voor de high potentials en de high performers van de organisatie. Zij die nog meer willen en kunnen betekenen.

Dit zijn de gamechangers die het verschil maken.

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Inspiratiesessie Vitaliteit

Organisatie | Live & Online | Nederland

Droom je als organisatie van een vitalere business met talentvolle en bevlogen medewerkers. Laat je inspireren in deze sessie met de vraag; wat is vitaliteit voor de organisatie en de mens in de organisatie?

V.a. Gratis

Meer informatie


Voor wie is deze inspiratiesessie?

Organisaties die de ambitie hebben te investeren in de medewerker vanuit een vitaal gedachtengoed, maar nog moeten laden vanuit behoefte en vraag. Organisaties die niet alleen dromen van een vitalere business, maar deze willen beleven.

Doel van de inspiratiesessie? 
Droom je als organisatie van een vitalere business met talentvolle en bevlogen medewerkers. Wat is vitaliteit dan voor de organisatie en de mens in de organisatie? Stel deze vraag aan tien mensen en je krijgt tien verschillende antwoorden. Tijdens een inspiratiesessie word je meegenomen in de veelzijdige wereld van een vitalere business. Een visuele en dynamische reis waarbij de verschillende facetten voorbijkomen en inzicht geven in de complexiteit en veelzijdigheid van een thema als vitaliteit.

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
Afhankelijk van de inspiratie kan op locatie en online (hybride) worden uitgevoerd.

Duur van de inspiratiesessie
1,5 uur

Wat levert een inspiratiesessie op?
Het is een mooie start om de vertaling te maken naar een passende ambitie en deze onderdeel maken van de visie, missie en strategie. Het onderdeel maken van het organisatie DNA. Hierin niet gekaderd, maar juist dynamisch waardoor het meebeweegt met de behoefte van de medewerkers, management, organisatie en zelfs naar buiten.

Inspiratie in: 
√ Een vitaal gedachtengoed
√ Wat betekent het voor de organisatie en de mens in  de organisatie
√ Internal branding
√ Borging in strategie en uitvoering

N.b. Op maat aan te passen naar behoefte.  

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Vitaal leiderschap

Individueel | Live & Online | Nederland

De belangrijkste posities zijn de managers en de leiders binnen de organisatie. Welk voorbeeld geven zij? Zijn zij bekwaam in persoonlijk leiderschap en kunnen zij daardoor een voorbeeld zijn voor anderen?

Op basis van offerte 

Meer informatie


Voor wie is Vitaal leiderschap geschikt?

Voor de managers, de leiders binnen de organisatie. Een traject wat naar mijn idee een "must do" programma is, wanneer jij leiding geeft aan teams. 

Waar bestaat de begeleiding uit?
√ 1-1 Coaching
√ Accountability check-ins
√ Support by chat, voice notes of tussentijdse korte calls
 Opdrachten
√ Breathwork sessies geïntegreerd in het gehele traject

De volgende modules:
√ Vitaal Leiderschap
√ Impact & Invloed 
 Talentontwikkeling
√ Coachgesprekken
√ Perspectief, borging en verankering

Hoe lang duurt de begeleiding:
√ 12 sessies van 3 uur
√ 6 maanden

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
De coaching en training sessies vinden plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online en op een externe locatie worden aangeboden.

Wat levert vitaal leiderschap op?
Na deze coaching & training heb jij als leidinggevende een helder doel voor ogen. Ben jij een voorbeeld in vitaal leiderschap. Weet jij jouw team te motiveren en uit te dagen in hun talenten en potentieel. En ben je bekwaam om een coach gesprek te voeren. Zie je de verschillen tussen de rollen die je als leidinggevende vervult en kun je beter schakelen in deze rollen. Hiervoor heb je jouw authentieke & unieke leiderschapsstijl ontwikkeld.

Omschrijving:
Leiders met inspiratie creëren een positieve beweging. Zij zorgen voor een werkklimaat van vertrouwen en veiligheid waarbij de medewerker wordt uitgedaagd en stimulans ontvangt. Een leider die authentiek is, en zich bewust is van deze rol en verantwoordelijkheid, zorgt voor impact.

Stel eens voor als alle leiders binnen de organisatie de talenten van zichzelf en hun team kennen. En dat zij met elkaar een gedreven teamambitie formuleren. Dat de leider de nadruk legt om deze teamambitie met elkaar na te streven. Waarbij de leider een talentgerichte aanpak hanteert die in lijn ligt met het organisatie domein.  

Welke impact zou dat hebben op de organisatie en haar mensen en op het resultaat?

Wil jij ook koersen op succes?

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Coaching

Individueel | Live & Online | Nederland

Bij 1 op 1 coaching begeleid ik je naar behoefte. Een moment van introspectie, om stil te staan en te vertragen. Om vervolgens krachtiger te zijn dan ooit. Ik help je weer te verbinden met je kracht.

V.a. € 125,- exclusief BTW. 

Meer informatie


Voor wie is coaching geschikt?
We werken, we zorgen, we moeten, we verliezen onszelf soms uit het oog. Wij leven in een wereld waarin we verschillende ballen omhoog moeten houden en alles sneller gaat dan soms bij te houden valt. We moeten even helemaal niets. Leer goed te zorgen voor jezelf door te beginnen bij jezelf. Investeer in jezelf en vergroot je bewustzijn.

Waar bestaat de begeleiding uit?
Bij 1 op 1 coaching begeleid ik je vanuit positieve psychologie. Eerst verhelder je de huidige situatie om te ontdekken waar je staat. En om duidelijk te verhelderen wat je hulpvraag, behoefte en motivatie is. Om vervolgens een passend aanbod te ontvangen in coaching. 
Terug naar jouw kern en zelfbewustzijn.
Een moment om stil te staan, om vervolgens krachtiger te zijn dan ooit.

Hoe lang duurt de begeleiding:
1 sessie duur ongeveer van 1 uur

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
De coaching vindt plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online en op een externe locatie worden aangeboden.

Wat levert de coaching op?
√ Verheldering
√ Meer bewustwording
√ Introspectie 
√ Meer energie
√ Minder stress

Omschrijving:
Echt tijd voor jou alleen, mijn volledige ondersteuning en een weg op zoek naar jouw kern.

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Coaching Zwolse Bos

Individueel | Live | Zwolse Bos

Herken je het gevoel na een goede wandeling in het bos, dat je helemaal bent opgeladen? Coaching Zwolse bos is een combinatie van opladen door de natuur en een coachgesprek. 

V.a. € 125,- exclusief BTW. 

Meer informatie


Voor wie is deze coaching geschikt?
Ben je zelfstandig ondernemer en vind je het fijn om te sparren en te reflecteren?
Of ben je geen ondernemer maar toe aan een goed gesprek en wil je helderheid omtrent jouw vitaliteit?
Wellicht sta je aan het begin van jouw reis in persoonlijke ontwikkeling en heb je zelf al veel gedaan aan zelfhulp en vind je het fijn om een volgende stap te zetten en je te laten begeleiden door een coach.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het gevoel hebt vast te zitten en er zelf niet uit komt. En dat je behoefte hebt aan meer helderheid in de te nemen keuzes en acties.

Je bent allemaal welkom. Deze wandelsessies zijn laagdrempelig en is mogelijk voor een grote doelgroep.

Waar bestaat de begeleiding uit?
Laad jezelf op door de natuur, beweging en een coach gesprek. Al wandelend verhelderen wat je behoefte is.  Om vervolgens weer energiek verder te kunnen. Wat is jouw hulpvraag? Deze mag geheel uitlopend zijn. Op maat naar jouw behoefte.

Hoe lang duurt de begeleiding:
1 sessie duurt 1 uur

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
Zwolse Bos

Wat levert deze wandeling op?
√ Meer energie
√ Minder stress
√ Opgeladen
√ Helderheid
√ Ontspanning

Omschrijving:
Echt tijd voor jou alleen, mijn volledige ondersteuning. 

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Discover Your Uniqueness

Individueel | Live & Online | Nederland

Ik begeleid jou te leven naar je eigen uniekheid, zodat jij leeft vanuit je lichaam, hart, kracht en zingeving. Het transformatieve coachtraject in zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap.

V.a. € 3.500,- exclusief BTW. 

Meer informatie


De kracht van dit coachtraject:
De sleutel is het ademwerk, wat zorgt voor de verbinding tussen lichaam en geest en deze her programmeert. Waardoor de integratie van alle reflectie en verrijking van kennis in persoonlijk leiderschap een duurzame transformatie ontstaat. 

Voor wie is Discover Your Uniqueness geschikt?
Dit traject is voor iedereen die wil werken aan persoonlijke ontwikkeling en groei die meer uit zijn of haar leven wil halen. Ben jij klaar met jezelf in te houden? Wil jij leven vanuit je kracht en meer zelfliefde ervaren, zodat je weer volop geniet van het leven?

Na dit traject leef je meer vanuit je eigen uniekheid, zodat jij leeft vanuit je lichaam, hart, kracht en zingeving.

Waar bestaat de begeleiding uit?
Ben jij klaar om in je kracht te stappen? Een innerlijke reis in je zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap naar jouw uniekheid. Een programma speciaal ontwikkeld waar je aan de slag gaat met persoonlijke ontwikkeling. Jij ontdekt wat jou uniek maakt.

Er zijn 3 leerlijnen:

√ Reflectie leerlijn
√ Theoretische leerlijn
√ Live sessies met ademsessies.
Inclusief een TMA analyse en DISC rapportage.

Een programma wat is opgebouwd uit het volgende framework:

 1. Zelfbewustzijn
 2. Fysiek welzijn
 3. Mentaal welzijn
 4. Sociaal welzijn
 5. Spiritueel welzijn.

Het gehele traject 1 op 1 coaching en speelt in op jouw hulpvraag en behoefte. 

Hoe lang duurt de begeleiding:
Een traject van 3 maanden.
√ 1-1 Coaching
√ 2 wekelijks een sessie van 3 uur
√ Breathwork sessies geïntegreerd in het gehele traject
√ Accountability check-ins
√ Support by chat, voice notes of tussentijdse korte calls
√ Persoonlijke opdrachten & vitaliteit modules
√ 6 live sessies in totaal

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
Discover Your Uniqueness vindt plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online en op een externe locatie worden aangeboden.

Wat levert Discover Your Uniqueness op?
Voor de mensen die meer impact willen maken.
Omdat zij leven vanuit hun essentie, vanuit hun kracht en unieke zelf.

I have your back, but also
will kick your ass!

Er is er maar 1 zoals JIJ: leef ernaar! Op zoek naar het keerpunt in jouw leven?

Meld je aan voor het coachtraject en discover your uniqueness!

Live from your heart

Step in your power

Live your purpose

Omschrijving:
Is jouw leven uit balans? Heb je te weinig tijd voor jezelf? Weet je diep van binnen dat er nog een wereld te winnen is?

Dan is dit coachtraject een geschenk aan jezelf!

Leef vanuit jouw unieke levensmissie.
Het keerpunt van zelfbewustzijn begint hier. Een coachtraject om jouw unieke zelf te leren kennen. Een reis waarbij ik je ondersteun, begeleid, een spiegel voorhoud en confronteer.

Een coachtraject waarbij de focus ligt op jou. Een innerlijke reis, een transformatieve reis. Een reis in je zelfbewustzijn.

Leven vanuit jouw stralende zelf. Ontdekken wat jou uniek maakt. En er naar leven. Dit traject is het keerpunt in jouw leven. Om het leven te leven vanuit jouw levensmissie.

Enjoy the journey!

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Breathwork Zwolle

Individueel & Groep | Live & Online | Nederland

Breathwork, verbonden ademen is het bewust sturen van de ademhaling in een ritmische flow. Hierdoor voel je de vitale kracht van ademhalen. De voordelen ervaar je: fysiologisch, mentaal en spiritueel.

V.a. € 250,- exclusief BTW. 

Meer informatie


Voor wie is breathwork geschikt?
Voor diegene waarbij ademwerk je aanspreekt.
Ademwerk doorbreekt emotionele blokkades, omdat je door te ademen de energie letterlijk weer laat stromen. Het is prachtig om te ervaren wat er in je systeem en je lichaam gebeurt wanneer je een ademsessie ondergaat. Elke sessie is dan ook uniek en compleet anders. Elke sessie is een ervaring waar jij op dat moment klaar voor bent. En helpt jou om te leven vanuit jouw essentie. *disclaimer 

Waar bestaat de begeleiding uit?
In een 1 op 1 sessie begeleid ik jou in:
* Korte intake
* Beweging, waarnemingen fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.  
* Uitleg technieken ademhalen
* 1 uur ademwerk
* Reflectie

Hoe lang duurt de begeleiding:
1 sessie duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
De breathwork sessie vindt plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online en op een externe locatie worden aangeboden.

Wat levert breathwork op?
√ Meer energie
√ Minder stress
√ Betere ademhaling
√ Alle emoties gaan stromen vanuit je gehele systeem
√ Verbinding tussen hoofd en hart
√ Ontspanning

Omschrijving:
In een sessie verbonden ademen zorg je voor de verbinding tussen de geest en lichaam. De ongekende kracht om te leven vanuit je gehele systeem en niet alleen vanuit je hoofd. Dat is de echte kracht van adem halen en weer voelen. Voelen wat van jou is.  Stilstaan bij jou.

Breathwork of wel ademwerk is het bewust sturen van de ademhaling in een ritmische flow. Hierbij verhoog je de zuurstofniveaus in je gehele lichaam. De voordelen zijn ongekend, meer energie, minder stress en het laat alle emoties stromen vanuit je gehele systeem.

Een beetje extra lucht: ademhalen is soms het enige wat je hoeft te doen. Wist je dat bewust worden van jouw ademhaling je kan helpen om het hoofd en hart met elkaar in verbinding te brengen?

Eén breathwork sessie kan ongelofelijk krachtig zijn en geeft jou precies wat jij nodig hebt en waar jij klaar voor bent.

Ademwerk doorbreekt emotionele blokkades, omdat je door te ademen de energie letterlijk weer laat stromen. Het is prachtig om te ervaren wat er in je systeem en je lichaam gebeurt wanneer je een ademsessie ondergaat. Elke sessie is dan ook uniek en compleet anders. Elke sessie is een ervaring waar jij op dat moment klaar voor bent. En helpt jou om te leven vanuit jouw essentie.

Om duurzaam de impact te ervaren van ademwerk adviseer ik minimaal 4 tot 6 sessies. 

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Communicatieverbetering

Individueel & Groep | Live & Online | Nederland

De DISC methode is een eenvoudige en slimme manier die samenwerking en communicatieverbetering stimuleert. Het geeft inzicht in jouw communicatie- en gedragsvoorkeuren.

V.a. € 500,- exclusief BTW

Meer informatie


Voor wie is de DISC methode geschikt?

Een analyse is geschikt voor diegene die wil investeren in persoonlijke ontwikkeling. De training voor groepen is voor elk team wat wil investeren in persoonlijke en gezamenlijke groei. DISC is een simpele methode om effectiever met elkaar te kunnen samenwerken voor de gezamenlijke missie. Zijn jullie ambitieus en willen jullie als team groeien?
Dan is een 2-daagse incompany training waardevol.

Waar bestaat de begeleiding uit bij een analyse?
* Intake
* Vragenlijst
* DISC Analyse 
* Coach gesprek van 120 minuten

Bij een training:
√ 1 Een DISC analyse en 2 trainingsdagen.

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
De coaching vindt plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online en op een externe locatie worden aangeboden. Voor groepen is de training Incompany, op een externe locatie of online.

Wat levert het op?
Je ontdekt je eigen communicatiestijl en die van anderen. Voor groepen en met name teams die deze training volgen ervaar je teambuilding door middel van vitale communicatie. Wil je als team de samenwerking versterken? Geef aandacht aan psychologische veiligheid. Door middel van vitale communicatie creëer je bewustwording en begrip in jezelf en die van de ander. Het zorgt voor meer:

 • vertrouwen
 • verbinding
 • veiligheid
 • verrassing.


Omschrijving:

De DISC analyse is een waardevol gedragsprofilering systeem waarbij je jezelf en anderen nog beter leert kennen. Daarnaast leer je hoe je het gedrag van anderen kunt herkennen en hoe je hierop kunt inspelen zodat je het maximale uit de communicatie haalt. DISC, dat is gebaseerd op het onderzoek van Dr. William Moulton Marston, is de meest gebruikte gedragsprofilering tool in zijn soort, ondersteund door tientallen jaren van onderzoek en validatie. Of je nu werkt in een kleine of juist in een grote organisatie.

 

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

TMA methode

Individueel & Groep | Live & online | Nederland

Een analyse om jouw drijfveren, talenten en potentieel in kaart te brengen. De Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode brengt 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart. 

V.a. € 600,- exclusief BTW.

Meer informatie


Voor wie is de TMA methode geschikt?

Een analyse om jouw drijfveren, talenten en potentieel in kaart te brengen. De TMA methode is gebaseerd op positieve psychologie.

Waar bestaat de begeleiding uit?
Het doel van de talenten motivatie analyse is om de inzicht te geven in jouw eigen drijfveren en talenten. Zodat je meer kan werken vanuit talent en potentieel ofwel bevlogenheid.
Het traject bestaat uit:
* Een vragenlijst
* 1 live sessie. Het aantal gesprekken hangt af van de hulpvraag
* 1 analyse

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) methode brengt 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart. De TMA is gebaseerd op positieve psychologie.

Hoe lang duurt de begeleiding:
Het coachgesprek duurt 120 minuten. Het is mogelijk om de sessies in het Engels te doen.

Waar wordt de begeleiding aangeboden:
De coaching vindt plaats op de praktijklocatie van Annelotte Scholten Coaching Zwolle. En kan ook online worden aangeboden.

Wat levert het op voor jou?
√ Meer zelfinzicht in drijfveren, talenten en competenties
√ Meer zelfinzicht in eigen motivatie
√ Meer zelfinzicht in het ontwikkelpotentieel
√ Een positief effect op persoonlijk leiderschap
√ Het verhoogt duurzame inzetbaarheid. 

Talentontwikkeling geeft inzicht in de relatie tussen talenten en competenties, tussen mens en organisatie. Tot slot vormen de talenten en de competenties samen het gedrag. Het stimuleert persoonlijke ontwikkeling en groei voor de medewerker.

Omschrijving:
Verhoog je bevlogenheid door inzicht te verkrijgen in je eigen drijfveren en talenten. Vanuit positieve psychologie en empowerment.

Breng jouw talenten in kaart met de Talenten Motivatie Analyse. TMA methode is een instrument om mensen zoveel mogelijk te laten werken vanuit hun talenten en drijfveren. Dit is namelijk het meest motiverend en geeft de meeste kans op succes.

Het uitgangspunt is een talentgerichte benadering, waarmee het maximale potentieel van de mens wordt gestimuleerd.

De TMA methode geeft inzicht in de relatie tussen talenten en competenties, tussen mens en organisatie. Tot slot vormen de talenten, de omgeving en de competenties samen het gedrag.

Annelotte Scholten Coaching Zwolle

Ik ben Annelotte Scholten. Coach voor mensen, ondernemers en organisaties. Met persoonlijke en professionele coaching in Zwolle (en daarbuiten) begeleid ik mensen naar een leven vanuit hart, lichaam en zingeving. Hun eigen, unieke kracht. Mijn grootste drijfveer is mijn eigen nieuwsgierigheid naar het leven. Ik houd van persoonlijke ontwikkeling en groei en van het creëren van bewustzijn in lichaam, hart, hoofd en ziel.

Alles begint bij een goede zorg voor jezelf. Leer jezelf kennen, waardoor je betere keuzes kan maken. Keuzes die jou dienen zodat je kan leven vanuit jouw uniekheid. Ieder mens is uniek en jij ook.

Wat mijn klanten zeggen

Persoonlijk Leiderschap | Breathwork & Coaching @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

Ik heb het voorrecht gehad om een coachingstraject te volgen bij Annelotte, gericht op persoonlijk leiderschap. Dit traject heeft een diepgaande impact gehad op zowel mijn persoonlijke als professionele leven. Annelotte heeft een ongelooflijk vermogen om je te begeleiden naar het ontdekken van je ware zelf, je unieke krachten en je kwaliteiten.
Haar benadering, zienswijze, begeleiding inclusief breathwork sessies en passende opdrachten, hebben mij geholpen om oude overtuigingen en obstakels los te laten en me te bevrijden van wat me niet meer diende.

Ik heb letterlijk laagje voor laagje mogen afpellen om de kern van 'wie is Carlin die zichzelf leidt' te vinden. Annelotte is niet alleen een uitzonderlijke coach, maar ook een prachtig mens met een warme persoonlijkheid. Ze creëert een veilige en ondersteunende omgeving waarin je jezelf kunt zijn en diepgaande groei kunt ervaren. Haar intuïtie en empathie zorgen ervoor dat er precies datgene aangeraakt wordt wat nodig is om je een stap verder te brengen. En dat niet alleen tíjdens de coachings sessies maar ook daarbuiten, door middel van ondersteunende en helpende calls & voicenotes. Een sterk element in haar begeleiding is dat je ook werkt aan integratie en verankering in het dagelijks leven, van alles wat je leert en ervaart tijdens de 1;1 sessies.

Dankzij Annelotte heb ik niet alleen een enorme groei doorgemaakt in persoonlijk leiderschap, maar heb ik ook mijn levensdoel ontdekt. Ik ben haar eeuwig dankbaar voor de transformatieve reis die ze me heeft laten ervaren. 

Als je op zoek bent naar een coach die je kan helpen dichter bij jezelf te komen en je volledige potentieel te realiseren, ben je bij Annelotte op de juiste plek.

Liefs, Carlin

TMA Team Traject @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle 

★★★★

We kijken terug op een waardevolle TMA teamtraining na gedegen voorbereidende gesprekken met ieder teamlid individueel. Annelotte voert deze gesprekken op een prettige, rustige manier met aandacht voor de persoon. Annelotte en Frank gaven in de teamtraining mooie inzichten in de talenten van ons team en hoe we deze op een krachtige manier kunnen inzetten.

 
Stichting Voor Elkaar Zwolle | Elise Suithoff

Breathwork & Coaching @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

Krachtig, inspirerend en motiverend zijn de woorden die naar boven komen wanneer ik terugdenk aan de (breathwork) sessies die ik gevolgd heb bij Annelotte Scholten.

Ik had het genoegen te ontdekken wat de kracht van ademen is. De energie, kennis en kunde van Annelotte geven een veilig gevoel waardoor je via ademhaling een interne reis kunt maken om zo je emoties te ervaren en om zo weer in je eigen kracht te komen. Hoewel Annelotte vol energie zit, straalt ze zoveel rust uit en weet ze aan te voelen wat jij op dat moment nodig hebt, wat ervoor zorgt dat je je volledig durft over te geven om zo het beste voor jezelf uit de sessies te halen. 

De sessies van Annelotte zijn echt een kadootje aan jezelf. 

Christa

TMA Team Methode @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle 

★★★★

Beste Annelotte en Frank,

Nogmaals dank, ik vond het erg leerzaam en interessant.

Ook hoe jullie beiden op elkaar ingespeeld zijn met gevoel voor humor, lichtheid en jullie toegankelijke houding.

Stichting Voor Elkaar Zwolle | Naomi

TMA Methode @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

De duidelijke uitleg en met name de snelheid van handelen.
Ga zo door!

SKETZ Uitzendbureau | Edwin Rietberg 

Discover Your Uniqueness @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

Annelotte is een warm persoon die zorgt voor veiligheid. Je wordt gezien en gehoord. Ze spiegelt je en laat je op een liefdevolle wijze zien wat eventuele acties of aandachtspunten mogen zijn.

Mijn ervaring:
Weer leren vertrouwen op je innerlijk kompas. Je hart mogen volgen en keuzes mogen maken voor jezelf. Door de breathwork sessies doorleef en veranker je de kennis die je hebt opgedaan en kun je niet meer om je intuïtie heen.

Mirella van Dijk 

Human Design @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

 Je bent authentiek en oprecht. Je persoonlijke benadering en beschikbaarheid in rust en verbinding hielpen mij om van de waan van de dag in het moment van de sessie te komen. De sessie was goed voorbereid en was zowel visueel als inhoudelijk waardevol. Ook de zachte achtergrondmuziek vond ik van meerwaarde. Prettig hoe je al tijdens de sessie kon teruggeven dat de manier waarop ik dingen aanpak passend zijn bij mijn profiel en/of positief bijdragen aan het profiel van mijn naaste(n). Dit maakte dat ik me als kwetsbaar persoon met een onvervulde behoefte direct gezien en bevestigd voelde. Dankjewel.

Anoniem

Breathwork Traject op maat @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

Annelotte is begripvol, voelde mij gelijk op mijn gemak, heel blij met de eerste breathwork sessie, nu al zin in de volgende!

Anoniem

TMA Methode @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

Ik vond het erg leuk om op deze manier meer over mijn intrinsieke motivatie te leren. Ik herkende mijzelf in veel dingen en dat was erg leuk om te zien. Ik denk dat het mij ook zeker nog meer verheldering geeft met wat ik in de toekomst wil bereiken.

Demi van het Ende

Breathwork @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

Het was voor mij een heel bijzondere ervaring die op een persoonlijke en deskundige manier werd begeleid door jou.

Hanneke

Breathwork @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★★

Ik heb de breathwork sessie als zeer prettig ervaren, in een veilige omgeving, waar ruimte is om alles wat zich aandient tijdens de sessie vrij te uiten.

Duncan

TMA Methode @ Annelotte Scholten Coaching Zwolle

★★★★

De TMA talentenanalyse heeft mij veel inzichten gegeven. Ik was verrast hoe accuraat de omschrijving van mij als persoon is. Dit gaf mij opheldering en bewustwording in het zijn van mij als persoon.

Joy

Samenwerkingen met

Hamilton bright
NHL_Stenden_logo_NL_black
Tenderkoers
Sketz uitzendwerk
Stichting voor elkaar zwolle
Scholengemeenschap Singelland
Screenshot (22)
Roxit Visma
Improven

Informatie

De makkelijkste manier om contact op te nemen is bellen en/of via whatsapp. 

Inspiratie ontvangen?

Informatie in persoonlijke ontwikkeling & meer.
Eén keer per kwartaal een nieuwsbrief!

social media

Volg mij via de volgende kanalen voor meer inspiratie in persoonlijke ontwikkeling.