Wat is de beste expressie van jouw ware zelf?

Hoe goed ken jij jezelf?

Als mens hebben we allemaal bepaalde drijfveren en talenten die ons helpen bij het vinden van ons levensdoel en het werken in een staat van flow. Door ons bewust te worden van deze drijfveren en talenten, kunnen we ons leven inrichten op een manier die ons geluk en vervulling brengt.

Een model dat kan helpen bij het begrijpen van onze drijfveren is het ijsberg model van de theorie van McClelland. Deze theorie stelt dat onze drijfveren bestaan uit een bewuste laag en een onbewuste laag. De bewuste laag bestaat uit de doelen die we bewust nastreven, terwijl de onbewuste laag bestaat uit de behoeften en verlangens die ons onbewust sturen. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze onbewuste drijfveren, omdat ze ons gedrag beïnvloeden zonder dat we het ons realiseren.

Hoe groot is jouw uitdaging?

Een ander model dat kan helpen bij het begrijpen van hoe we in een staat van flow kunnen werken, is het flow model. Dit model is ontwikkeld door Mihaly Csikszentmihalyi en beschrijft de toestand waarin we ons bevinden wanneer we volledig opgaan in een taak en ons volledig betrokken voelen bij wat we doen. Dit gevoel van flow kan worden bereikt wanneer we uitgedaagd worden en tegelijkertijd over voldoende vaardigheden beschikken om de taak uit te voeren.

Om in een staat van flow te kunnen werken, is het belangrijk om ons bewust te zijn van onze drijfveren en talenten. De TMA methode kan hierbij helpen. Deze methode maakt gebruik van een vragenlijst om onze drijfveren en talenten in kaart te brengen. Er worden 22 drijfveren en 44 talenten geïdentificeerd.

Wat is jouw meest ware expressie?

Door ons bewust te zijn van onze drijfveren en talenten, kunnen we ons leven inrichten op een manier die bij ons past. We kunnen ons richten op taken en doelen die bij ons passen en waar we van nature aanleg voor hebben. Door ons te richten op deze taken en doelen, kunnen we werken in een staat van flow en ons volledig betrokken voelen bij wat we doen.

De strekking van dit verhaal is dan ook:

  1. Ken jezelf goed en leef naar hoe jij van service kan zijn vanuit je beste expressie van jouw ware zelf.
  2. Streef jouw droom na met als formule: wat is de eerstvolgende actie die past bij deze expressie van mijn ware zelf en het doel wat ik najaag.

Dit alles vanuit je gevoel, je persoonlijke missie en jouw purpose. Door te werken vanuit deze drijfveren en talenten, kunnen we ons leven inrichten op een manier die ons geluk en vervulling brengt en ons in staat stelt om ons volledig te ontplooien.

Wat is jouw behoefte?
Onderzoek en maak kennis

1 verheldering van waar je staat

2 waar je naar toe wilt

3 wat je nodig hebt om daar te komen

keep investing in yourself, keep growing, keep going

Meld je aan

Invalid Email

Breathwork is niet aanbevolen voor:
De adembenadering die wij gebruiken wordt niet geadviseerd bij aandoeningen als, maar niet beperkt tot bi-polair, schizofrenie, hart- en vaatziekten, acute hartaandoeningen, epilepsie, glaucoom, netvliesloslating of hoge bloeddruk. Het wordt evenmin aangeraden als u zwanger bent of zich in het eerste trimester (de eerste drie maanden) van de zwangerschap bevindt. Ook als u medicijnen gebruikt wordt u geadviseerd medisch advies in te winnen voordat u deelneemt.