Een blik op vitaliteit in de toekomst

Vitaliteit, dit schreef ik een jaar geleden

Vitaliteit is officieel in het curriculum opgenomen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Ik kan het niet geloven. Onderwijs is dusdanig veranderd dat men bewust is geworden dat ieder mens uniek is. Dit heeft mega impact voor onze kinderen. Onze kinderen groeien op in een samenleving waarbij “vitaal leven” de rode draad is in de reis van hun ontwikkeling. Wat een rijkdom en wat zullen deze kinderen een plek innemen in de wereld. Zij durven uniek te zijn en weten om goed voor zichzelf te zorgen en voor hun naasten. Echt een game changer in onderwijs, van systemisch / lineair naar uniekheid en naar maatwerk.

T H E M A ‘ S
Het curriculum bestaat uit:
Ik en mijn zelfbewustzijn
Ik en mijn fysieke welzijn
Ik en mijn mentale en emotionele welzijn
Ik, de ander en mijn omgeving
Ik en mijn spiritualiteit.

Z E L F B E W U S T Z I J N
Mijn innerlijke wereld. Gebruik ik mijn instinct, hart en daarna pas mijn hoofd? Reflecteren, naar binnen kijken, naar je kwaliteiten, naar je overtuigingen, naar je waarden. Maar ook leren voelen, wat voel ik, wat geeft mijn lichaam aan, wat voel ik en wat ervaar ik?

F Y S I E K  W E L Z I J N
Hoeveel beweeg ik? Wat eet ik? Wat drink ik? Hoe adem ik? Hoe rust en herstel ik? Hoe ontspan ik?

M E N T A A L & E M O T I O N E E L  W E L Z I J N
Hoe zijn mijn gedachten? Wat is mijn zelfbeeld? Hoe beïnvloeden deze mijn emoties? Wat is mijn gedrag?

S O C I A A L  W E L Z I J N
Ik en de ander en mijn omgeving. Privé, werk en schoolcultuur. Wie zijn mijn vrienden? Wat beteken ik voor de ander? Hoe beïnvloeden mij deze positief of negatief? Hoe is mijn school/werk/life balance? Heb ik goede samenwerkingsrelaties? Hoe is mijn omgeving, wat wil ik toevoegen in de samenleving waar ik leef?

S P I R I T U E E L W E L Z I J N
Wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn drijfveren, wat is mijn potentieel, wat is mijn why? Wat zijn mijn waarden? Wat is mijn zingeving?

De droom

M I J N  D R O O M
Vitaliteit in onderwijs is opgenomen en persoonlijke ontwikkeling is geïntegreerd in onze samenleving. Met de overtuiging: goed voor jezelf zorgen om jouw levenskracht goed te benutten zodat jij expressie kan geven aan jouw meest ware zelf en een voldaan en zingevend bestaan ervaren. En voor iedereen is dit uniek, want ieder mens is uniek.

Als ik terugblik over wat ik een jaar geleden heb geschreven over vitaliteit in de toekomst, heb ik dit afgelopen jaar goed nagestreefd. Want vandaag is het mijn 42e verjaardag, en ik besef me dat ik het afgelopen jaar hard heb gewerkt om bij te dragen aan een boodschap die me aan het hart ligt: vitaliteit is een prioriteit.

Vooral in deze tijd, waarin de kunstmatige intelligentie ons leven steeds meer gaat beïnvloeden, is het van belang dat we ons bewust zijn van het belang van vitaliteit. Juist voor onze jeugd, die straks voor grote keuzes komt te staan over welke opleidingen en beroepen nog relevant en zinvol zijn, is het van belang dat we als onderwijsinstellingen investeren in het onderwijzen van vitaliteit. We moeten ervoor zorgen dat scholieren en studenten zichzelf goed leren kennen, zodat ze op deze thema's goed voor zichzelf kunnen zorgen in een wereld die constant aan verandering onderhevig is.

the early adoptors

De natuur laat ons zien dat alles in cycli verloopt, en dat geldt ook voor ons als mens. Juist daarom is het zo waardevol om onze kinderen te onderwijzen over het belang van vitaliteit, zodat zij weten hoe ze veerkrachtig kunnen zijn en hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen. Want als je jezelf goed kent en weet wat je nodig hebt, kun je altijd een pad bewandelen dat dienend is voor jou.

Ik ben blij om te zien dat steeds meer onderwijsinstellingen zich bewust worden van het belang van vitaliteit, en dat ze hier al op inspelen. Het afgelopen kwartaal heb ik met veel van deze instellingen gesproken en ik zie dat er veel mooie ontwikkelingen gaande zijn. Ik blijf me dan ook de komende jaren inzetten voor dit belangrijke thema en zal waar ik kan bijdragen aan het vergroten van bewustwording en het onderwijzen van vitaliteit.

En als ik dan terugkijk op het afgelopen jaar, op mijn 42e verjaardag, voel ik me dankbaar voor alle mooie ervaringen en ontmoetingen die ik heb gehad en voor de groei die ik heb doorgemaakt. Want uiteindelijk draait het allemaal om één ding: investeren in jezelf en leren hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Want de meest belangrijke relatie die je hebt, is die met jezelf. En dat besef, dat gevoel van eigenwaarde en zelfliefde, is misschien wel het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven.

Bovenstaande is tevens een reden waarom ik mee doe aan Stapril. Ik ben dan ook ontzettend gemotiveerd om deel te nemen aan Stapril. Gedurende de hele maand zal ik elke dag 10.000 stappen zetten voor het goede doel: Het Vergeten Kind. Niet alleen draag ik hiermee bij aan de verspreiding van vitaliteit, maar ik daag mezelf ook uit om genoeg te bewegen. Daarom zou ik het fantastisch vinden als jij mij zou willen sponsoren als cadeautje voor mijn verjaardag. Klik op deze link om direct naar de donatiepagina te gaan.

Het Vergeten Kind zet zich in voor ruim 100.000 kinderen in Nederland die zich vergeten voelen. Deze kinderen zijn verwaarloosd of mishandeld en hebben dringend behoefte aan ondersteuning. Het doel van de stichting is om voor deze kinderen een stabiele, liefdevolle omgeving te creëren waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Door middel van positieve ervaringen en echte aandacht willen we ervoor zorgen dat deze kinderen zich gezien en gesteund voelen en hun zelfvertrouwen terugkrijgen. Door bij te dragen aan deze stichting, kunnen we samen het verschil maken en deze kinderen een betere toekomst geven.

Wat is jouw behoefte?
Onderzoek en maak kennis

1 verheldering van waar je staat

2 waar je naar toe wilt

3 wat je nodig hebt om daar te komen

keep investing in yourself, keep growing, keep going

Meld je aan

Invalid Email

Breathwork is niet aanbevolen voor:
De adembenadering die wij gebruiken wordt niet geadviseerd bij aandoeningen als, maar niet beperkt tot bi-polair, schizofrenie, hart- en vaatziekten, acute hartaandoeningen, epilepsie, glaucoom, netvliesloslating of hoge bloeddruk. Het wordt evenmin aangeraden als u zwanger bent of zich in het eerste trimester (de eerste drie maanden) van de zwangerschap bevindt. Ook als u medicijnen gebruikt wordt u geadviseerd medisch advies in te winnen voordat u deelneemt.